Obavijest za voćare

Promjenjive vremenske prilike pogoduju razvoju uzročnika bolesti čađave krastavosti u nasadima jabuka i krušaka a takve vremenske prilike  po prognostičarima se nastavljaju i dalje.

Preporučujemo nastaviti sa zaštitom od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) koristeći se kombinacijom  sistemičnih i kontaktnih pripravaka kao u prošloj preporuci za voće 20.05.2021.

Obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja pojedinog pripravka te koristiti kombinaciju koju ste do sada najmanje puta koristili.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača i pripravke primijeniti u skladu s Fitoosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-Mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis