Obavijest voćarima

Koštičave  voćne vrste nalaze se u različitim razvojnim stadijima, od  intenzivnog porasta lisne mase i plodova pa do plodova zrelih za berbu. U narednim danima najavljene su oborine koje će pogodovati razvoju i infekcijama uzročnikom  truleži ploda (Monilinia fructigena) na koštićavim voćkama.

Zaštita se može provesti jednim od pripravaka uz napomenu  kod odabira sredstava za zaštitu plodova voditi računa o vremenu berbe,  karenci  i broju dopuštenih tretiranja tijekom vegetacije sezone!

Trgovački naziv pripravka Uzročnik bolesti Kultura Karenca Broj tretiranja u sezoni
INDAR 5 EW Trulež plodova, pepelnica breskva

marelica

šljiva

trešnja

3 dana 2 x
TELDOR SC 500 Trulež plodova breskva

šljiva

trešnja

marelica

3 dana 2x  breskva

3x šljiva

3x trešnja

4x marelica

LUNA EXPERIANCE Trulež plodova, pepelnica, kozičavost breskva

trešnja

višnja

3 dana

(7 dana –višnja)

3x

(osim višnje 2x)

NATIVO  75 WG Trulež plodova, pepelnica, krastavost i hrđa breskva

nektarina

marelica

šljiva

trešnja

7 dana 3x
CHORUS 50 WG Trulež plodova breskva

nektarina

marelica

šljiva

trešnja

višnja

7 dana 2x
SIGNUM DF Trulež plodova koštičavo voće 7 dana 3x
SWITCH 62,5 WG Trulež plodova breskva

nektarina

marelica

šljiva

trešnja

7 dana 2x

 

SYSTHANE 20 EW Trulež plodova i pepelnica breskva

nektarina

marelica

šljiva

7 dana 2x
SERENADE ASO Trulež plodova , bakterijska palež breskva

nektarina

marelica

šljiva

trešnja

Bez karence 6x

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju štetnika, upućujemo voćare da redovito pregledavaju voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši te ukoliko je potrebno naprave ciljano suzbijanje. Za suzbijanje populacije lisnih uši  možete primijeniti jedan od pripravaka pazeći na karencu.

Trgovački naziv pripravka Uzročnik bolesti Kultura Karenca Broj tretiranja u sezoni
PIRIMOR 50 WG Lisne uši breskva

marelica

šljiva

nektarina

višnja

breskva ,šljiva,

marelica -28 dana

nektarina -13 dana

višnja -14 dana

1 x
MOSPILAN SG 20 Lisne uši,

trešnjina muha

breskva

šljiva

trešnja

višnja

nektarina

 14 dana 1x trešnja, višnja

2x breskva, nektarina, šljiva

MOVENTO Lisne uši breskva

marelica

trešnja

šljiva

21 dan 2x
CLOSER Lisne uši breskva

nektarina

šljiva

trešnja

7 dana 1-2x

(ovisno o vrsti lisnih uši koje suzbijamo)

TEPPEKI 500WG Lisne uši šljiva

breskva

21 dan 2x

 

U nasadima bresaka i nektarina bilježi se let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje primijeniti jedan od pripravaka:

  • Runner 240 SC, Insegar 25 WG, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG,  Imidan 50 WG, Affirm, Avaunt EC, Lepinox plus, Dipel DF.

U nasadima trešanja i višanja pratiti populaciju trešnjine muhe žutim ljepljivim pločama, prema potrebi izvršiti tretiranje registriranim insekticidima.

  • Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).
  • Mospilan 20 SG, Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

  • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje

Svim proizvođačima koštičavog voća savjetujemo postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda ( Drosophila suzukii), koja ubada plodove u zriobi nakon čega oštećeni plodovi u vrlo kratkom roku dobivaju miris octa te se naknadno razvija i trulež plodova. Smanjenje populacije štetnika postižemo postavljanjem lovki s hranidbenim atraktantom.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojoj se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine te  se prema potrebi nadolijeva ili zamjenjuje s novom lovkom. Hranidbene lovke treba objesiti u krošnju. Najbolje vrijeme za postavljanje mamaca je mjesec prije početka zriobe plodova. 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis