Obavijest vinogradarima

Toplo vrijeme u tjednu iza nas pogodovalo je rastu i razvoju vinove loze koja je na toplijim položajima uz more u fazi cvatnje.

Preporuča se vinogradarima u zaleđu županije da prije početka cvatnje zaštite vinovu lozu protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te pepelnica (Uncinula necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

ALFIL DUPLO, MIKAL FLASH , EQUATION PRO, FOLPAN GOLD, PERGADO F, te FORUM STAR  – koji se preporuča u vinogradima podložnim napadu sive plijesni (Botrytis cinerea) jer se na metereološkim stanicama bilježe uvijeti koji pogoduju infekiji ovim uzročnikom. .

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME NATIVO WG, VIVANDO, TOPAS 100 EC, SYSTHANE 20 EW, FOND 12 E, LUNA EXPERIENCE  i drugi.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis