Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 9 dana (18.05. 2021.)!

U proteklih je deset dana na većini lokaliteta zabilježeno promjenljivo vremensko razdoblje, uglavnom prohladno-vlažno, kiša je zabilježena tijekom 6 dana a najviše 19. svibnja o.g. (na većini mjernih mjesta tada je zabilježeno 21,2 (npr. Novakovec) do 29,4 mm (npr. Kotoriba). Najviše je kiše u proteklih 10 dana zabilježeno na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu: npr. Belica (48,4 mm) i Kotoriba (69,2 mm)! Na ovim je mjernim lokalitetima tijekom mjeseca svibnja zabilježeno već dvostruko veća količina oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka! Nove oborine očekujemo već tijekom naredne noći (15 mm)! U proteklih su 10 dana noćne temperature tijekom 9 dana bile <10°C! Najsvježije je bilo 21.5. i 26.5. 2021. kada su jutarnje najniže vrijednosti na lokalitetima uz riječne doline bile samo 2,5-3,4°C (npr. Mursko Središće, Novakovec, Kotoriba)! Zbog razlike u najvišim dnevnim i najnižim jutarnjim vrijednostima česte su jutarnje rose (i magle), pa je zadržavanje vlage u krošnji jabuka i krušaka bilo vrlo izraženo! U takvim smo uvjetima posljednjih 10 dana zabilježili dvije vrlo jake primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) (19./20.5. i 23.-26.5. 2021.)!

Prema zbroj prosječnih temperatura >0°C, mjereno od početka ove godine do jučerašnjeg dana imamo iznos 1.008,2°C (što je gotovo 230°C manje nego u istom razdoblju protekle 2020.)! Stoga računamo da je oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) u narednom razdoblju značajno manja. Ali, plodovi jabuka na jednogodišnjim granama s naknadnom cvatnjom u prvoj polovici svibnja još su uvijek vrlo osjetljivi, pa vlasnicima preporučujemo pregledati zdravstveno stanje lišća i ocijeniti dosadašnje rezultate suzbijanja uzročnika krastavosti (Venturia)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 25.3.-26.5. 2021. provedeno je deset aplikacija (jednako kao protekle 2020. sezone u istom razdoblju, a gotovo 30 % manje nego 2019.!), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka: npr. bakar, sumpor, mankozeb, penkonazol, ditianon & pirimetanil, tetrakonazol, fluksapiroksad (& difenkonazol), ditianon & kalijev-fosfonat, kaptan, trifloksistrobin & tebukonazol, te fliuopiram & trifloksistrobin!

Na nezaštićenim stablima se nakon 6. svibnja 2021. pojavljuje i sekundarno razvija krastavost lišća i plodova jabuka i krušaka (Venturia)! Od ostalih uzročnika bolesti na osjetljivim sortama jabuke (npr. Idared i Jonagold) pronalazimo u jačem intenzitetu i pepelnicu (Podosphaera). U danima 12.-14.5. 2021. ostvareni su uvjeti za razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amylovora), pa vlasnicima preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje nasada (npr. na sortama Gala, Fuji Crips Pink, Zlatni delišes), te nasadima gdje su ove sorte posađene kraj ranije rodnih volumena!

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklim smo uputama upozoravali na pojavu i praćenje populacije važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: naročito iz skupine uši i fitofagnih grinja npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja preporučujemo poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U danima nakon 18.5. 2021. zbog učestalih oborina i svježih noći s temperaturama <10°C nije zabilježen brojniji let jabučnog savijača (Cydia pomonella), niti ostalih uzročnika crvljivosti plodova jabuka (npr. Cydia molesta, Adoxophies, Pandemis, Archisp). Nisu zabilježeni niti uvjeti za njihovu kopulaciju niti odlaganje jaja, pa usmjereno suzbijanje uzročnika “crvljivosti” plodova jabuka i krušaka još nije potrebno! Na nekim je lokalitetima u prve dvije dekade svibnja o.g. zabilježena brojnija populacija periodičkog štetnika: moljca kružnih mina (Leucoptera), a nešto ranije i moljca vijugavih mina (Lyonetia). Prve vijugave mine se pojavljuju zadnjih dana na netretiranim stablima jabuka u zapadnom dijelu Međimurja!

Tablica 1. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis