Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon nicanja kukuruza i korova  primjenjuju se takozvani translokacijski herbicidi koje korovna biljka upija preko zelene mase i provodi svojim provodnim snopovima po čitavoj biljci, uključujući i korijen. Zbog toga translokacijski herbicidi suzbijaju i tvrdokorne višegodišmnje korove poput slaka, osjaka, sirka ili pirike koje ne mogu suzbiti herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza.

Za primjenu translokacijskih herbicida je važno je da se  pridržavate preporučenih rokova za njihovu primjenu kako ne bi došlo do pojave neželjenih fitotoksičnih promjena.  Većina takvih herbicida smije se primjenjivati u periodu kada kukuruz razvije od 3 do 6 listova no potrebno je proučiti uputstvo za svaki pojedini herbicid posebno. Nakon primjene herbicida par sati ne bi smjela padati kiša kako ih ne bi isprala prije nego uđu u biljku. Isto tako, biljke ne smiju biti pod stresom.

Neki od translokacijskih herbicida koji su namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova su: Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan, ,  Starane 250, Pluss , Tomigan 250 EC, Vega,  Casper 55 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) mogu se koristiti:

Motivell, Motivell extra 6 OD, Trawell, Magnum,  Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip i dr.

Postoje i gotove tvorničke kombinacije za istovremeno suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kao što su:  Cyntel 51 WG,  Elumis ,   Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  

 

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi podataka.

                                                                                                  

                                                                                                     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. 

                                                                                                 E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis