Obavijest proizvođačima jagode

Jagode su počele sa berbom ovisno o lokalitetu i nasadu. Kišno vrijeme u berbi pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi plodove protiv navedene  bolesti nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama. POTREBNO STROGO JE VODITI RAČUNA O KARENCI KORIŠTENOG SREDSTVA, karencu sredstava prilagoditi berbi !

Uzgoj u ZP: GEOXE, SCALA, SERENADE ASO, POLYVERSUM. U slučaju zaraze pepelnicom koristiti neki od dopuštenih fungicida:  STROBY WG, ZATO 50 WG, SYSTHANE 20 EW, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, SONATA.

Uzgoj na otvorenom prostoru: TELDOR SC 500, GEOXE, SCALA, SERENADE ASO, POLYVERSUM, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG

Kukci koji su prisutni u većem broju i potrebno ih je suzbijati su tripsi, lisne uši te grinje. Dozvoljeni insekticidi su kod Uzgoja u ZP:   DECIS 2,5 EC, PIRIMOR 50 WG, VERTIMEC PRO, MOVENTO, APACHE, RITMUS, VOLIAM TARGO, LEPINOX PLUS, REQUIEM PRIME.

Uzgoj na otvorenom prostoru: FASTAC 10 EC, KRAFT 18 EC, LASER,DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, MILBEKNOCK, ASSET, DEMETRINA 25 EC, Asset five.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis