Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Preporuka je da poljoprivrednici zbog izrazito promjenjivih vremenskih prilika nastave sa zaštitom protiv krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu protiv krastavosti predlažemo kombinaciju fungicida kontaktnog i sistemičnog djelovanja.

Sistemični fungicidi: SCORE 250 EC, DIFCOR, DIFENZONE, INDAR 5 EW, PYRUS 400 SC, SCALA SC itd.

Kontaktni fungicidi: CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG, KASTOR, SCAB 80 WG, DITHANE M-45, STAR 80 WP, DELAN 700 WDG, DELAN PRO itd.

Za borbu protiv pepelnice koristiti LUNA EXPERIENCE, STROBY WG itd.

Obilaskom terena te monitoringom leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) utvrđen je kritičan broj spomenutog štetnika. Insekticidi koji se mogu koristiti su: AFFIRM, AFFIRM OPTI, CORAGEN 20 SC, IMIDAN 50 WG, DELEGATE 250 WG itd. Insekticidi CORAGEN 20 SC, AFFIRM OPTI imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

KORISTITI PRIPRAVAK KOJI JE DO SADA KORIŠTEN NAJMANJI BROJ PUTA.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis