Obavijest proizvođačima kupusnjača

Zbog stalnog nestabilnog vremena u usjevima kupusnjača je potrebno provesti zaštitu od bolesti.

U zaštiti od koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola) i drugih bolesti mogu se primijeniti fungicidi: ZAFTRA AZT  250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, DIFCOR, SIGNUM.

U zaštiti od plamenjače (Hyaloperonospora parasitica) i bakterioza koristiti bakrene pripravke: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ili NEORAM WG. Bakrene pripravke ne miješati sa drugim pripravcima.

 Od štetnika na parcelama pojavljuju se lisne uši i buhači.

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: CLOSER, CYTHRIN MAX,  DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE ZEON.

Za suzbijanje buhača registrirani su:  CYTHRIN MAXDECIS 2,5 EC, MOSPILAN 20 SG (u kelju pupčaru).

Preporuča se postavljanje žutih ljepljivih ploča u usjeve zbog ulova leptira kupusnog moljca, kupusne muhe, te kupusnih buhača čime se može smanjiti ili potpuno izostati primjena insekticida.

Na pojedinim lokalitetima uočava se veća pojava leptira kupusnog moljca. Pratiti pojavu leptira na pločama, te pregledavati biljke na prisutnost gusjenica. Kod pojave prvih gusjenica upotrijebiti insekticide: ALVERDE, AFFIRM, CYTRIN MAX ,DIREKT, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC,SUMIALFA 5 FL.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

 dr.sc. Mirna Ceranić

email: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis