Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

 Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

 Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača kojega možete naći na tržištu RH.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju i ekološki brinite praznu embalažu.

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis