Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih sedam dana zabilježili smo izrazito kišovito i hladno vrijeme s vrlo dugim periodima vlaženja lisne mase i uvjetima za nekoliko primarnih infekcija  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Agroklimatske stanice zabilježile su u tom periodu od 35 do 80 litara kiše te su preventivni fungicidi isprani. Nažalost, prognostičari i u narednom tjednu najavljuju nestabilno vrijeme s kišom.

Voćarima preporučamo da čim vremenski uvjeti dozvole obave zaštitu kombinacijom preventivnog i kurativnog fungicida. Primjenom kurativnog fungicida nastojimo zaustaviti ostvarenu infekciju, a preventivnim produljujemo period preventivne zaštite.

Od preventivnih fungicida za zaštitu jabuka  mogu se koristiti fungicidi na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC).

Preventivnom fungicidu treba dodati sistemični kurativni fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo za preventivnu zaštitu i primjenu pripravaka na bazi sumpora,

Zaštita se ponavlja u ovisnosti o količini oborina i porastu lisne mase.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis