Obavijest vinogradarima

Obzirom, kako prognostičari ovih dana najavljuju moguću promjenu vremena s padalinama, valjalo bi provesti zaštitne mjere protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Dobro bi bilo u ovo vrijeme uporabiti jedan od dozvoljenih i registriranih organskih pripravaka:

POLYRAM DF ili PENNCOZEB 75 DG.

Proizvođači u ekološkoj proizvodnji mogu rabiti dozvoljene bakrene pripravke: NORDOX 75 WG ili CUPRABLAU Z 35 WG.

Za nasade u kojima su početkom vegetacije redoviti problem grinje, može se dodati i neki od dozvoljenih sumpornih pripravaka. CHROMOSUL 80 ili COSAVET DF ili neki drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis