Obavijest povrtlarima

Proizvođači  krumpira koji  su koristili: Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG  u  u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga  koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze.

U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se pimijeniti: Basagran 480, Bentaproz, Benta 480, Benta super.

Protiv uskolisnih koraova u poniku krumpira primijeniti: Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Proizvođačima graha  savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum,  Basagran 480, Bentaproz, Benta 480, Benta super.

Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Focus ultra, Agil 100 EC , Selekt Super.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis