Obavijest proizvođačima tikvenjača

Tikvenjače  su toploljubne kulture te njihova sadnja na otvoreno započinje kad se tlo dovoljno ugrije. Neki proizvođači ih uzgajaju u kontejnerima u zaštićenom prostoru i u svibnju presađuju na otvoreno, na golo tlo ili na foliju. Zbog brzog porasta i prekrivanja tla povoljne su kulture za ,,ugušivanje,, korova, ali kod početnog rasta i kod ovih kultura potrebna je intervencija primjenom herbicida.

U krastavcima zaštita od uskolisnih korova nakon nicanja provodi se pripravkom FUSILADE MAX (fluazifop –P). Koristi se u dozi 0,625-2,5 l/ha, K- 28 dana.

Pripravci DUAL GOLD 960 EC i EFICA 960 EC (S-metolaklor) koriste se u  bučama, dinji, lubenici, te uljnoj buči nakon sjetve prije nicanja za suzbijanje uskolisnih korova u količini 1,25 do 1,4 l/ha.

REACTOR 360 CS (klomazon). Primjena u buči u  količini 0,25 l/ha, nakon sjetve a prije nicanja uz utrošak vode 200-300 l/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

STOMP AQUA (pendimetalin) koristi se u tikvi, tikvicama, uljnoj buči, dinji i patišonu. Koristi se kod uzgoja na mulch foliji, u količini 3,5 l/ha, primijeniti prije nicanja ili prije presađivanja kultura. Sredstvo primijeniti međuredno po nepokrivenom dijelu tla između mulch folija. Kod primjene obavezno koristiti štitnik za prskanje.

KOBAN 600 (petoksamid) Koristi se u uljnoj buči za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova).  Primjena u količini 2 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja kulture (do BBCH 09). Tretiranje treba obaviti najkasnije 3–5 dana nakon sjetve.

DEVRINOL 45 FL (napropamid) koristi se u lubenicama.  Primjenjuje se prije presađivanja, uz plitku inkorporaciju (na 2-5 cm dubine) u dozi 2,0-4,0 l/ha.

Herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis