Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih sedam dana zabilježili smo nestabilno vrijeme s čestim oborinama i uvjetima za

primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Prognostičari i u ovom tjednu najavljuju nestabilno vrijeme s kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka i novih infekcija.

 

Za zaštitu od krastavosti preporučamo kombinaciju površinskih i sistemičnih fungicida. Od preventivnih mogu se koristiti oni bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC). Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

 

U nasadima jabuka tijekom toplih i sunčanih dana traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, a zabilježili smo i let prve generacije jabučnog savijača. Preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

 

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis