Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica u fazi je cvatnje. Svakako u zaštitu uljane repice potrebno je uključiti i zaštitu protiv bolesti koje se javljaju ovisno o klimatskim prilikama, sortimentu ili agrotehničkim  zahvatima. Zaštitu je potrebno izvršiti prije početka cvatnje ili u cvatnji. Najznačajnije bolesti koje u ovoj fazi suzbijamo su: koncentrična pjegavost lišća i komuški ( Alternaria spp.) – bolest se javlja na svim nadzemnim dijelovima biljke. Crne pjege sa koncentričnim krugovima, najštetnija bolest je ako se javi na komuškama koje ne formiraju sjeme ili pucaju pa sjeme ispada te bijela trulež (Sclerotinia sclerotiourum) – bolest izaziva trulež stabljike i formiranje sklerocije unutar komuški.

Fungicidi koji su registrirani protiv navedenih bolesti su: Caramba, Folicur EW 250, Ortiva, Pictor, Prosaro 250 EC, Tebusha 25% EW, Tazer, Tebkin 250 EW, Tebu super 250 EW, Tebucol, Magnello, Azaka, Propulse, Riza, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Ulysses, Zakeo xtra, SERENDE ASO.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                               

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis