Obavijest proizvođačima kukuruza

Sjetva kukuruza je još uvijek u tijeku, što znači da moramo provesti i zaštitu protiv korova, jer je kukuruz kultura širokog sklopa pa i korovi niču zajedno s kukuruzom.

Tretiranje se može provesti odmah poslije sjetve a prije nicanja zemljišnim herbicidima, kojima je za dobru učinkovitost uglavnom  potrebna vlaga. Budući da su ovih dana najavljene određene količine oborina možemo provesti zaštitu zemljišnim herbicidima koji djeluju na jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove.

Koristiti možemo: DUAL GOLD 960, FRONTIER X 2, KOBAN 600, DOST 330 EC, za jednogodišnje travne korove i neke širokolisne.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti: PLEDG 50 WP, MERLIN, CALLISTO 480.

Osim toga mogu se koristiti i gotove kombinacije herbicida koje suzbijaju i jednogodišnje travne i širokolisne korove kao što su. LUMAX, PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC.

Prije korištenja sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitati priloženu uputu, pridržavati se svih naputaka prilikom tretiranja, voditi evidenciju o korištenju sredstava a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                     Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                                email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis