Obavijest voćarima

Povremene oborine i povišene temperature pogoduju razvoju bolesti čađave krastavosti  ( Venturia inaequalis) u nasadima jabuka i krušaka. Jabuke  i kruške se nalaze u fazi pune cvatnje i završetka cvatnje stoga preporučujemo izvršiti zaštitu kombinacijom pripravaka Chorus 50 WG ili Chorus 75WG i Dithane M-45, Captan WP50 i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuke pripravcima dodati jedan od fungicida: Stroby WG, Zato 50 WG i dr.

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati upute i primijeniti  u skladu sa FIS-om, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis