Obavijest vinogradarima

Obilaskom nasada vinograda prethodnih par dana uočio sam da se vinova loza nalazi u feno-fazi vunastog pupa, te bi trebalo obaviti preventivnu zaštitu vinove loze protiv gljivične bolesti crne pjegavost ( Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih oboljenja. Najučinkovitija zaštita protiv crne pjegavosti je tretiranje u početnom stadiju. Važno je da poljoprivrednici znaju da se najintenzivnije zaraze crne pjegavosti ostvaruju krajem travnja. Za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Potrebno je koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WGCUPRABLAU Z-35, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.) itd…

Savjetujem da se obavi zaštita pripravkom na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji 3-5 %. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15 ᴼC.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis