Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je sedam dana i u tom je periodu prevladavalo hladno i kišovito vrijeme, a agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile od 15 do 20 litara kiše i uvjete za jaku primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Početkom narednog tjedna prognostičari ponovno najavljuju nestabilno vrijeme s kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka i novih infekcija.

S obzirom da cvatnja jabuka još uvijek traje za preventivnu zaštitu preporučamo fungicide iz prethodne preporuke kao što su fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP). ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC), pirimetanila(Pyrus 400 SC, Scala SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo  obaviti zaštitu pripravcima na osnovi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, fuksapiroksada (Sercadis) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i pojavu ličinki te prema potrebi obaviti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis