USPJEŠNO ODRŽANE DVIJE DEMONSTRACIJE ZA STOČARE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Održivo stočarstvo obuhvaća sustave proizvodnje koji se temelje na korištenju pašnjaka. Ovakav sustav značajno poboljšava dobrobit životinja, djeluje na očuvanje okoliša, a konačni proizvodi su ukusniji i nutricionistički vrjedniji. U istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na obroncima Papuka, prevladavaju većinom površine pod pašnjacima koje su do sada uglavnom koristili uzgajivači ovaca. U novije vrijeme sve više ima i  uzgajivača goveda u sustavu krava-tele. Iz toga razloga na području grada Slatine su početkom mjeseca travnja održane dvije demonstracijske aktivnosti „Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu“ i „Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca“ i to u okviru Mjere 1- Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, operacije 1.2.1 Demonstracijske aktivnosti.

Prva demonstracijska aktivnost Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu održana je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Žubrinić, čiji je nositelj mladi poljoprivrednik. Nakon završene srednje poljoprivredne škole preuzeo je gospodarstvo i počeo se baviti uzgojem goveda u sustavu krava-tele. Cilj demonstracije bio je uzgajivače goveda u pašnom govedarstvu usmjeriti prema profesionalnijem pristupu njege papaka putem prevencije i liječenja bolesti kako bi očuvali zdravstvenu ispravnost samog papka s jedne, a s druge strane spriječili štete koje mogu nastati u proizvodnji. Demonstracijsku aktivnost, odnosno praktični prikaz njege papaka goveda održao je službenik Uprave za stručnu podršku razvoju i ribarstva Tomislav Mesić, dipl. ing. agr.

Druga demonstracijska aktivnost Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca održana je na gospodarstvu Jošavac d.o.o koje u uzgoju ima oko 100 komada ovaca s ciljem proizvodnje mesa. Uzgajivači ovaca dobili su informacije i savjete o prevenciji šepavosti ovaca. Naučili su da je šepavost ovaca prenosiva bolest papaka koju karakterizira propadanje tkiva u međupapčanom području. Bolest nanosi velike štete ovčarima koja se očituju smanjenjem proizvodnje vune, mesa i mlijeka, velikim troškovima liječenja, a u stadima u kojima je obolio veliki broj ovaca i u kojima je bolest zanemarena može doći i do uginuća. Praktični prikaz liječenja bolesti papaka u ovaca održao je vanjski predavač dr. sc. Ozren Smolec, izv. prof., Veterinarski fakultet Zagreba.

 

Autor teksta i fotografija: Tihana Bišćan, mag. ing. agr.

Pripremi za ispis