Obavijest vinogradarima

Na području Varaždinske županije u nazad tjedan dana zabilježene su tijekom noći te u ranim jutarnjim satima izrazito niske temperature. Kako bi se pomoglo vinovoj lozi da ojača i da se brže i lakše oporavi mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr. (da bi spomenuti pripravci mogli djelovati potrebno je da barem malo bude razvijena lisna masa).

Ovisno o sorti i položaju vinova loza se nalazi u fazi vunastog pupa. Za suzbijanje crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) preporuča se upotreba pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z-35, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.)

 Proizvođači u integriranoj proizvodnji na površini od 1 hektra godišnje smiju primijeniti do 9 kilograma bakra!

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dozvolu imaju navedeni preparati: COSAVET DF, CHROMOSUL 80, SULGRAN, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO, THIOVIT JET, SUMPOR WG-80 koji se mogu dodati gore navedenim bakrenim preparatima.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) koje rade štete već u pupu preporuča se primjena navedenih sumpornih pripravaka u povišenoj koncentraciji 3 – 5%. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15ᴼC, te je potrebno koristiti 200-250 litara vode/ha, metodom prskanja.

 Kod sorata koje su u fazi pojave prvih listića, pa do pojave mladica veličine 3-5 cm potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti. Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan Pro i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis