Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače uljane repice da repica ulazi u fazu cvatnje pa je potrebno izvršiti zaštitu protiv suhe truleži (Leptosphaeria maculans), koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) repice.

Protiv navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Amistar gold, Caramba, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Ortiva…

Proizvođače ozimog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi vlatanja.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Prosaro 250 EC, Controlan.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis