U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI ODRŽANE DVIJE DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI „UZIMANJE UZORAKA TLA ZA ANALIZU I MJERENJE ZBIJENOSTI TLA“

Na području Sisačko-moslavačke županije održane su dvije demonstracijske aktivnosti „UZIMANJE UZORAKA TLA ZA ANALIZU I MJERENJE ZBIJENOSTI TLA“ u sklopu Mjere 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, operacije 1.2.1 Demonstracijske aktivnosti.  Ove aktivnosti nadopuna su tečajevima u prikazivanju navedene tematike u praksi.

Navedene  demonstracijske aktivnosti održale su službenice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Danijela Glavica-Tominić dipl. ing. agr. i Vlatka Grgić dipl. ing. agr. koje su objasnile svrhu provođenja kemijske analize tla, a nakon toga i praktično prikazale  način uzorkovanja tla za oranične i višegodišnje kulture. Mjeračem zbijenosti tla prikazana je mogućnost mjerenja zbijenosti podoraničnog sloja tla na temelju čega se može dati preporuka za provođenje podrivanja tla. Nadalje, korisnici su dobili informacije kada se uzimaju uzorci tla za kemijsku analizu za ratarske kulture, povrće i trajne nasade. Tijekom demonstracija bio  je prikazan pribor za uzimanje uzoraka tla, sheme uzorkovanja, lociranje mjesta uzimanja uzorka,  priprema prosječnog uzorka. Prisutnima je na primjerima prikazano ispravno popunjavanje podataka u zahtjevu za analizu tla i obaveznih podataka o uzorku tla uz upis koordinata za mjesto uzorkovanja. Objašnjena je važnost  fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla za njegovu plodnost.

Danijela Glavica-Tominić, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis