Obavijest voćarima

Na području Varaždinske županije protekla dva dana zabilježene su tijekom noćnih i ranojutarnjih sati izrazito niske temperature. Prikaz najnižih temperatura zabilježenih na agroklimatskim stanicama u našoj županiji nalazi se u tablici 1.

Budući da se većina jezgričavog voća nalazi na početku ili u punoj cvatnji dok je koštičavo voće  u punoj cvatnji ovisno o lokalitetu i sortimentu ovako niske temperature mogu prouzrokovati velike štete.

Tablica 1:

 

Datum

Vidovec Vinica Novi Marof Lepoglava Kučan Donj Dubrava Križovljanska Tužno Ludbreg Breznički Hum
Min.tem. zraka  

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 Min.tem. zraka  Min.tem. zraka
07.04.020 -3,9 -4,5 -4,3 -4,2 -5,6 -2,2 -2,7 -2,5 -1,8
08.04.020 -2,8 -3,7 -1,3 -2,5 -4,0 -1,5 -0,5 -0,9 -1,0

 

Preporučamo da se u što kraćem roku obave tretiranja nasada biostimulatorima kako bi se pomoglo biljkama da ojačaju te da se što lakše i brže oporave. Također preporučujemo da se tretiranje ponovi za 3-5 dana.

Preparate koje možete koristiti su Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Savjetujemo svima da pregledaju svoje nasade kako bi utvrdili postotak šteta te da prema tome odlučite o daljnjoj provedbi zaštite. Također savjetujemo da bez obzira na postotak štete provodite zaštitu protiv najznačajnijih bolesti tijekom cijele vegetacije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristite  prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agro.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis