Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća

Od posljednje upute za zaštitu koštičavog voća proteklo je 14 dana (25.3. 2021.), a u međimurskom plantažnom uzgoju su uglavnom zastupljene breskve (nektarine), šljive i trešnje! Uz okućnice i vikendice vlasnici pored navedenih voćnih vrsta još uzgajaju marelice i višnje!

Neobično tople dane bilježili smo prije tjedan dana, kada su najviše temperature zraka u danima 30.3.-1.4. 2021. na mjernim lokalitetima središnjeg dijela Županije iznosile od 24,3° do 26,6°C! Naprotiv, prema najavama od početka ovog tjedna u više navrata na svim mjernim mjestima u Međimurju bilježimo negativne jutarnje temperature (vidi Tablicu 1.)! Stoga ovih dana vlasnici koštičavog voća provjeravaju zdravstveno stanje cvjetnih organa zbog mogućih šteta od niskih negativnih temperatura!

 

Tablica 1. Najniže jutarnje dnevne temperature tijekom zadnja četiri dana na nekim mjernim mjestima u Međimurju (od istočnog ili “donjeg” dijela prema zapadnom ili “gornjem” dijelu Županije)(mjerne stanice “iMetos”):

Datum Kotoriba D.Dubrava Sv.juraj/T. Belica Novakovec M.Središće Ž.Gora
05.4. -4,73°C -4,15°C -2,66°C -2,29°C -5,56°C -2,00°C -0,47°C
06.4. -2,82°C -0,73°C -1,10°C -1,43°C -2,14°C -2,82°C -2,13°C
07.4. -6,39°C -6,36°C -3,42°C -3,65°C -7,17°C -5,25°C -3,59°C
08.4. -5,71°C -4,37°C -4,44°C -2,56°C -5,54°C -4,74°C -2,67°C

 

Protekla su dva tjedna (26.3.-7.4. 2021.) obilježile vrlo velike razlike u najvišim dnevnim i najnižim noćnim temperaturama zraka: stoga su dana 28.3. 2021. u središnjem su dijelu Međimurja cvatnjom započele neke sorte bresaka i nektarina, a dana 30.3. 2021. isto je zabilježeno na nekim ranim sortama trešnje (npr. Van) (ali sorta trešnje Kordia započela otvaranjem prvih cvjetova 31.3., dok kod sorte Regina početak cvatnje tih dana još nije zabilježena). Sorta šljive Stanley u središnjem je dijelu Županije počela otvaranjem cvjetova 2. travnja o.g., a tijekom jučerašnjeg dana bilo je otvoreno 60-80 % cvjetova!

Smatramo da zabilježeni meteorološki uvjeti u dosadašnjom razdoblju nisu bili optimalni za oplodnju koštičavog voća (hladni vjetrovi, niske jutarnje temperature).

Značajne oborine u dnevnim količinama >10 mm nismo zabilježili u posljednjih 20-ak dana, pa u proteklom razdoblju opasnosti od razvoja ekonomski važnijih uzročnika bolesti koštičavog voća nije bilo! U narednim danima očekujemo stabilnije razdoblje sa mogućim slabijim mrazom još tijekom sutrašnjeg dana (0°C), te porastom dnevnih temperaturama u rasponu 16-20°C. Moguće oborine očekujemo sredinom narednog tjedna (13.4. 2021.).

Tek naredne obilnije oborine mogu pogodovati razvoju jedne od najčešćih gljivičnih bolesti koštičavog voća: paleži cvata i rodnih grančica (Monilinia spp.) (u količinama >15 mm, uz povišenu vlažnost zraka i dugotrajno zadržavanje vlage na osjetljivim biljnim organima >=15 sati). Stoga je preventivno prije sigurnije najave takvih padalina moguće primijeniti neki od dopuštenih fungicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U plantažnim nasadima trešnje stabilno i suho razdoblje tijekom cvatnje umanjuje opasnost od primarnih zaraza bakterijske paleži i pjegavosti (Pseudomonas syringae). Prezimljujuća mjesta uzročnika ove bolesti su zbog blage zime “aktivna” već od kraja mjeseca ožujka i početka travnja o.g.! Samo u slučaju moguće najave hladnijih kišnih dana sredinom travnja valja planirati i korištenje mikrobioloških pripravaka sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis amyloliquefaciens, Bacillus subtilis)! Paziti na ograničenja miješanja mikro-bioloških pripravaka sa drugim sredstvima za zaštitu bilja!

Tek naredne najavljene dnevne topline (17-20°C) ponovno će pogodovati pojavi štetnih organizma životinjskog podrijetla, u koštičavim voćnim vrstama, a to su najčešće lisne uši (Aphidae), štetni tripsi (Thrips spp.) i voćne osice (Hoplocampa spp.).

VAŽNO: U cvatnji svih voćnih vrsta je zabranjena primjena insekticida radi zaštite oprašivača!

U breskvama i nektarima krajem cvatnje preporučujemo suzbijati lisne uši (Aphidae) i štetne tripse (Thrips) primjenom registriranih insekticida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na šljivama u središnjem dijelu Međimurja, na sorti Stanley, u proteklim danima zbog prohladnog vremena nije zabilježen kritični ulov šljivinih osica (Hoplocampa) na bijele ljepljive ploče (20 x 30 cm)!

Voćne osice također napadaju i druge voćne kulture (npr. krušku i jabuku), ali optimalni rokovi njihova suzbijanja se poklapaju sa završetkom cvatnje, odnosno na šljivama i kruškama kalendarski su nešto raniji nego na jabukama.

Vrlo je važno u mješovitim voćnjacima gdje se cvatnja različitih voćnih vrsta “preklapa” ne koristiti vrlo otrovne i opasne insekticide za oprašivače (pčele medarice, bumbare i solitarne pčele). Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati” (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane mjere za zaštitu pčela. Članak 6. propisuje da korisnik u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura mora obavijestiti pčelare (i/ili najbližu pčelarsku udrugu i/ili Hrvatski pčelarski savez) najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom opasnim za pčele. Članak 7. propisuje da podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele mora biti pokošen. U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele. Primjena kontaktnih sredstva opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis