Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

S obzirom  na određenu količinu kiše i snijega  koji su pali ovih dana, i na očekivane više temperature slijedećih dana, očekuje se razvoj infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), pa zato preporučamo proizvođačima jabuke i kruške da obave preventivnu zaštitu određenim fungicidima.

Mogu se koristiti sredstva na bazi mankozeba kao što su: DITHANE M-45, MANKOZEB, STAR 80 WP, MANFIL 75 WG, INDOFIL 80 WP, na bazi dodina: CHROMODIN S-65, na bazi pirimetanila: PYRUS SC, SCALA, na bazi metirama: POLYRAM DF.

Pratiti i pojavu pepelnice, pogotovo na površinama gdje je prošle godine bio jači napad, kako bi na vrijeme obavili zaštitu.

Redovitim pregledima pratiti pojavu, jabučnog savijača, lisnih uši, crvenog voćnog pauka, krvave uši, i po mogućnosti koristiti ljepljive ploče uz pomoć kojih se može pratiti pojavnost i uočiti prag štetnosti, i na osnovu toga provesti tretiranje određenim insekticidima. Koristiti: DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480, TEPEKI 500 WG.

Sva sredstva koristiti po uputi proizvođača, pridržavati se obavezno dozvoljenog broja tretiranja u vegetaciji,  pridržavati se svih mjera osobne zaštite, praznu ambalažu zbrinuti na siguran način i obavezno voditi evidenciju o korištenju SZB na propisanim obrascima. Redovito provjeriti registracije SZB u Fis-bazi.

 

                                                                                      Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                               email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis