Obavijest voćarima!

U noćnim i ranojutarnjim satima 7. travnja na većini mjernih lokaliteta agroklimatske stanice zabilježile su negativne temperature zraka, čije vrijednosti prikazujemo u tablici. Na većini lokaliteta koštićavo voće i kruške su u fazi  cvatnje, a jabuke su ovisno o sorti, u fazi početka cvatnje. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura. Na pojedinim lokalitetima negativne temperature trajale su tijekom cijele noći (od 22 do 6 sati),  što će utjecati na konačni postotak šteta u nasadima jabuka, krušaka i koštićavog voća.

Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.). Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 7. travnja

Lokalitet Min. tem. zraka (°C)
Voloder – 2,3
Ruškovica – 3,6
Repušnica – 2,7
Popovača – 3,4
Katoličko Selišće – 3,4
Glina – 3,4
Selište (Kutina) -2,1
Ilova – 3
Crnac (Sisak) – 3,8
Letovanski Vrh – 4,8

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis