Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Lijeska se nalazi u fazi razvoja prvih listića te je poželjno obaviti preventivnu zaštitu od bakterijskih i gljivičnih bolesti lijeske primjenom bakrenih fungicida.

Krajem zime i početkom proljeća pupove lijeske oštećuje lijeskova grinja (Eryophies avellanae). Sitne grinje veličine 0,2 mm, nevidljive golim okom, svojim sisanje izazivaju nabreknuće i deformaciju pupova koji se ne otvaraju. Zaštitu je moguća obaviti pripravcima na osnovi sumpora čija je učinkovitost bolja pri temperaturi zraka iznad 15 °C.

Tablica 1. Anorganski fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj proizvodnji

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor* Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja

*kod suzbijanja grinja preporučljivo je koristiti više koncentracije sredstva

 

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši. Najčešće je zahvaćeno nekoliko susjednih stabala te se preporuča mehanički odstraniti štetnika prije nego se proširi na veću površinu. Može se i lokalno primijeniti parafinsko ulje npr.  Mineralno svijetlo ulje ili Biljelo ulje registrirano za primjenu na različitim voćnim vrstama, dozvoljeno i u ekološkoj proizvodnji.  Uljne pripravke nije dozvoljeno miješati sa sumporom!

U mladim nasadima lijeske u fazi pojave prvih listića vrlo često bilježimo pojavu različitih  štetnih gusjenica, osobito ako se nasadi nalaze u blizini šume. U tek posađenom nasadu i jedna gusjenica po grmu može u potpunosti uništiti lišće te je potrebno redovito obavljati vizualne preglede! Prema potrebi se može primijeniti neki od insekticida registriranih za suzbijanje drugih štetnika lijeske koji imaju postrani učinak i na štetne gusjenice kada se primijene u mlađim razvojnim stadijima gusjenica.

 

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

 

U nasadima oraha prije početka vegetacije može se obaviti  zaštita od  bakterijskih bolesti pripravcima na osnovi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC, Neoram WG. Navedeni pripravci dozvoljeni su i u ekološkoj proizvodnji.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis