Obavijest proizvođačima krumpira

Početkom travnja započinje sadnja krumpira na otvorenom. Najpovoljniji uvjeti za sadnju su  temperature tla 6-8ᵒC  i temperature zraka iznad 15ᵒC.

Prilikom sadnje može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika i bolesti, a nakon sadnje zaštita od korova.

Zaštita od žičnjaka (por. Elateridae), može se provesti pripravkom FORCE 1,5 G (teflutrin).  Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca 91 dan, nije dozvoljen u mladom krumpiru.

 Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica, u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

Izvor zaraze kod bijele noge ili rizoktonije (Rizoctonia solani) mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Gljiva odmah u nicanju napada klicu i uzrokuje njeno vršno nekrotično odumiranje. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Biljka na donjem dijelu zdravog tkiva pokušava sekundarnim rastom nadoknaditi gubitak. Kao posljedica napada gljive strukovi cime rastu u cik-cak liniji, među-koljenca su skraćena, a nodiji zadebljali. Kasniji napad se prepoznaje na vršnom ili najmlađem lišću (uvija se prema gore i mijenja boju u žuto-zelenu s crvenkastim rubom). Ovisno o infekciji različitih organa i razvojnom stadiju biljaka, simptomi mogu biti različitog izgleda. U izuzetno povoljnim uvjetima na stabljici u razini zemlje gljiva formira bijeli površinski micelij (od tuda i naziv “bijela noga”). Gomolji na zaraženim biljkama budu raspucani, a na njima se pronađu tamnosmeđe tvrde tvorevine koje se ne mogu oprati (crne mrlje – sklerociji koji izgledaju kao komadići zemlje).

Simptomi antraknoze (Colletotrichum coccodes),  uočavaju se na nadzemnom djelu biljke kao naglo žućenje i venuće. Žućenje i venuće započinje od vrhova listova koji se uvijaju i zahvaćaju sve zelene dijelove biljke. Na kraju biljka poprima ljubičastu boju. Na prizemnim dijelovima stabljike može se uočiti trulež i pucanje tkiva, a ponekad se cijela biljka osuši. Na zaraženim gomoljima vide se smeđa udubljenja, a na presjeku gomolja može se vidjeti jasna granica između zaraženog i zdravog dijela u obliku crne linije. Bolest se rjeđe javlja, ali su na nju posebno osjetljive sorte Jaerla i Resy gdje prinosi mogu biti manji i do 50%.

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani sredstvom ORTIVA, ZAKEO 250 SC ili  ZAFRA AZT 250 SC (azoksistrobin), u količini 3 l/ha.

Pripravak MONCEREN 250 FS (pencikuron) može se primijeniti kao zaštita od bijele noge tretiranjem gomolja krumpira na jedan od sljedećih načina:

  1. a) prije sadnje – tretiranjem gomolja na pokretnoj traci u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
  2. b) tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
  3. c) tijekom sadnje – primjenom u brazdu s prilagođenom sadilicom u količini od 3 l/ha uz utrošak vode 60-80 l/ha.

Pripravak MONCUT (flutolanil) primjenjuje se za zaštitu od bijele noge prije ili tijekom sadnje.

  1. a) Prije sadnje – tretiranjem gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 ml/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja;
  2. b) Tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 200 ml/t gomolja. Za jednu tonu gomolja potrebno je razrijediti 200 ml sredstva sa 60-80 l vode. Primjenjuje se posebnim strojevima za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje ili tijekom sadnje sukladno tehnološkim postupcima koji vrijede za dani tip aplikacijskog stroja.

Sredstvo SERENADE ASO  (Bacillus amyloliquefaciens) koristi se za suzbijanje bijele noge u količini 2,5-5 l/ha uz utrošak vode 200-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u brazdu prije sadnje (BBCH 00).

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira može se provesti primjenom jednog od herbicida:

RACER  25 CS, RACER 25 EC (flukloridon). Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…) i nekih travnih korova (obični koštan, obična svračica, muhari…). Ne smiju se primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnim tlima, jer u uvjetima obilnih oborina može doći do fitotoksičnosti. Moguće kombinirati s graminicidima (pendimetalin) zbog djelotvornosti na uskolisne korove tada se primjenjuje u dozi 1,5-2 l/ha. Veća doza primjenjuje se samo na teškim tlima. Nakon primjene u  ekstremno sušnim godinama u jesen se ne smije sijati žito.

REACTOR 360 CS, KALIF 360 CS, CLEMATIS, CLOMATE, SIRTAKI (klomazon). Primjenjuju se u dozi 0,25 (0,3) l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova . Sredstvo REACTOR 360 CS primijeniti na gotove humke, a za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje uskolisne korove, može se kombinirati sa herbicidima na osnovi linurona, napropamida  i metribuzina. Za ostala sredstva o mogućnosti miješanja sa drugim sredstvima treba provjeriti kod vlasnika registracije. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom krumpiru i na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari. Nakon primjene sredstava  nije preporučljivo  kultivirati usjev da se ne razbije ,,herbicidni film,, koji sprječava nicanje korova.

PROMAN (metobromuron). Primjenjuje se u dozi 4 l/ha uz utrošak 200-600 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

DOST 330 EC, STOMP AQUA CS, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin). Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha. Namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih travnih (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, konica, broćika, šćir…).

FILON 80 EC (prosulfokarb). Doza primjene 4-5 l/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne korove.

PLATEEN WG 41,5 (flufenacet). Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne  i širokolisne korove (ambrozija, mrtva kopriva, šćir..).

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

SENCOR WG 70, SHARMETRIN,  METRIPHAR WG, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuju se u dozi 0,75-1,5 kg/ha – 0,75 kg/ha na lakim; 1,0 kg/ha na srednje teškim tlima; 1,5 kg/ha na teškim tlima , a SENCOR SC 600 u dozi 0,9 l/ha. Suzbijaju jednogodišnje širokolisne (dvornik, konika, ambrozija, loboda, šćir, crna pomoćnica…) i neke travne korove (koštan, muhar..). Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja u smanjenim dozama (detaljnije u sljedećoj preporuci).

Herbicide primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi bili učinkoviti.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis