Obavijest vlasnicima koštičavog voća

U danima 22.2. te dodatno za breskve i nektarine 4.3. o.g., upućene su prve preporuke o potrebama preventivnih mjera zaštite koštičavog voća krajem zime, prvenstveno primjenom bakarnih pripravaka! Zbog neobično toplog razdoblja u danima 19.2.-5.3. 2021. (tada su dnevne temperature često bile u rasponu 18-20°C), još krajem proteklog mjeseca je započelo bubrenje i početak otvaranje vršnih pupova kod nekih vrsta koštičavog voća (najranije vegetacija započinje kod marelica, bresaka i nektarina). Ipak, naknadno je u proteklih 19 dana značajno osvježilo: najniže su jutarnje temperature u tom razdoblju tijekom 14 jutra u rasponu od -0,4° do -6,4°C a najviše su dnevne vrijednosti najčešće u rasponu od 5,9° do 9,8°C. Dodatno su hladnoću pojačavala sjeverna zračna strujanja. Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 304,5°C (što je približno 75,3°C manje nego krajem druge dekade ožujka protekle 2020.)! Oborina od početka kalendarske godine bilježimo rijetko, čak 32,4 % manje od očekivanih vrijednosti, pa u proteklom razdoblju nisu zabilježeni optimalni uvjeti za primarni razvoj većine uzročnika bolesti koštičavog voća.

Unatoč takvim uvjetima, otvaranje prvih cvjetova i početak cvatnje marelica bilježimo proteklih 10-ak dana na pojedinačnim stablima u zavjetrini okućnica, dok su breskve i nektarine u stadiju roza balona cvjetnih pupova. Posljednjih dana značajnije se otvaraju pupovi šljiva i trešnja!

U narednim danima očekujemo rast dnevnih temperatura na vrijednosti 14-17°C, jutra više ne bi trebala biti tako hladna, pa je skoro moguće otvaranje prvih cvjetova bresaka i nektarina. Od početka narednog tjedna (29.-31.3.)  očekujemo rast dnevnih temperatura na vrijednosti 18-23°C! Do razvojnog stadija otvaranja prvih cvjetova, a sa mogućim najavljenim oborinama narednog vikenda (27./28.3.), još je uvijek moguć primarni razvoj uzročnika kovrčavosti lišća bresaka i nektarina (Taphrina deformans)!

Ovisno o temperaturama, te količini i rasporedu oborina, od početka cvatnje koštičavog voća (breskva, nektarina, šljiva, trešnja) raste opasnost od primarnog razvoja uzročnika paleži cvjetnih organa i grančica (Monilinia) (ali, tek sa nekoliko uzastopnih kišnih dana s dnevnim oborinama 10-ak mm i dugotrajnim vlaženjem krošnje >15 sati)! Stoga prema vlastitim procjenama o intenzitetu pojave ove bolesti u proteklim sezonama, vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća preporučujemo u narednom razdoblju planirati i provoditi preventivno suzbijanje paleži cvjetnih organa i grančica (Monilinia) dopuštenim fungicidima u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Rezultatima praćenja osjetljivosti vrste Monilinia fructicola na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine neki od prikupljenih izolata iz južne, istočne i sjeverne Hrvatske (Vrgorac, Benkovac, Konavli, Velika Gorica, Bošnjaci, Erdut, Vratišinec) pokazali su laboratorijsku rezistentnost (otpornost) na tiofanat-metil. Tijekom 2019. godine prvi puta utvrđena rezistentnost Monilinia fructicola na djelatnu tvar boskalid (okolica Vrgorca) (izvor: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za zaštitu bilja) (https://rezistentnost-szb-hr).

Uputa za trešnje: Još uvijek je moguće koristiti neki od dopuštenih bakarnih fungicida, ali ne više u povišenim dozama koje koristimo u vrijeme bubrenja pupova (ovo preporučujemo u nasadima gdje je ranijih sezona zabilježena jača pojava monilijske paleži grančica – Monilinia i bakterijske pjegavosti  – Pseudomonas)!

Početkom vegetacije preventivna tretiranja površinskim anorganskim i organskim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) u plantažnim nasadima koštičavog voća je najbolje obavljati prije najavljenih oborina (za mirna vremena, u doba dana kada nema oprašivača)!

VAŽNO: Prema iskustvima iz ranijih sezona početkom cvatnje bresaka, nektarina i šljiva bilježimo početak leta breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana) na feromonske klopke (sa lokaliteta u središnjem Međimurju)! Stoga obavještavamo vlasnike plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva, korisnike novih potpora od 2018., 2019., 2020. i 2021. sezone za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki“, da u svoje nasade ovih dana postave feromonske klopke za praćenje populacije breskvina i šljivina savijača. Sa otvaranjem prvih cvjetova šljiva potrebno je planirati postavljanje bijelih ljepljivih ploča radi praćenja populacije šljivinih osica (Hoplocampa)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U vrijeme cvatnje voćaka zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele (insekticidi!). Primjena kontaktnih sredstva opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati” (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane mjere za zaštitu pčela. Članak 6. propisuje da korisnik u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura mora obavijestiti pčelare (i/ili najbližu pčelarsku udrugu i/ili Hrvatski pčelarski savez) najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom opasnim za pčele. Članak 7. propisuje da podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele mora biti pokošen.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis