Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Bubrenje pupova koštičavog voća počelo je još početkom veljače, no razvoj vegetacije je usporen jer u posljednjih 14 dana bilježimo srednju dnevnu temperaturu u rasponu od 2-9 °C. Prognostičari od vikenda najavljuju porast temperature, a maksimumi bi u prvoj polovici tjedna mogli prelaziti 20 °C. U takvim će se uvjetima ponovno ubrzati vegetacija koštičavog voća te će kod bresaka i nektarina započeti otvaranje cvjetova.

Breskve i nektarine još se uvijek nalaze u stadiju osjetljivom na infekcije uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), a s otvaranjem prvih cvjetova tijekom kišnih dana im prijeti i opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa).

Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve dozvoljeni su Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Pripravak Nativo 75 WG registriran je za suzbijanje obje navedene bolesti na breskvi i nektarini.

 Preventivnu zaštitu marelica u fazi cvatnje moguće izvršiti pripravcima kao što su Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Difcor, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Switch 6,25 WG, Signum DF.

 Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da u početku cvatnje šljiva postave bijele ljepljive ploče radi praćenja leta žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja plodića!

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

 S obzirom da počinje cvatnja voćaka, pčele koje oprašuju cvjetove postaju ugrožene zbog primjene opasnih sredstava za zaštitu bilja. Zbog toga su Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticide (NN 142/12) propisane  mjere za zaštitu pčela:

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, profesionalni korisnik mora najmanje 72 sata prije tretiranja kontaktnim sredstvom za zaštitu bilja opasnim za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara i Hrvatski pčelarski savez. Pčelarske udruge su obvezne obavijestiti pčelare odmah, a najkasnije u roku od 24 sata po zaprimanju informacije o najavi tretiranja. Obavijest mora sadržavati datum i predviđeni sat tretiranja, trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv profesionalnog korisnika te podatke o mjestu tretiranja.

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele.

– primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

– flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis