Obavijest za proizvođače koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća , breskve i nektarine  zbog povoljnih vremenskih prilika su u fazi nabubrenih pupova , roza balona i pojave vršnih listića.

Budući da je prognoza kišni period mogućnost je infekcija kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans).

Preporučujemo izvršiti u breskvama  preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve koristeći se jednim od dozvoljenih fungicida: Chromodin S-65, Nativo 75WG, Difcor i Argo, Scab 480SC, Syllit 544 SC, Delan 700WDG.

U nasadima marelica i nektarina prskati jednim od : Delan 700 WDG, Nativo 75WG, Syllit544 SC.

Na drugim voćnim vrstama koštičavog voća koje su u fazi bubrenja pupova a nije obavljena zaštita može se izvršiti bakrenim pripravcima sukladno dozvolama za pojedinu voćnu vrstu , provjera u FIS-u.

Preporučena sredstva primijeniti  prema  uputi proizvođača i u skladu sa FIS-om, evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis