Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Kako su u drugoj polovici veljače vladale izrazito visoke temperature, a i u narednom periodu očekuju se natprosječne temperature za ovaj period godine za očekivati je ranije buđenje vegetacije.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja, breskva) bilo da se radi o nasadima ili voćkama uz okućnice potrebno je prije samog kretanja vegetacije (najkasnije do faze bubrenja pupa) izvršiti ”plavo prskanje”. Ova mjera preporuča se provesti i u mješovitim voćnjacima uz okućnice.

Prije tretiranja potrebno je s voćaka ukloniti sve suhe, polomljene grane, prorijediti krošnju, ukloniti staru koru, lišajeve i mahovine. Rane i mjesta orezivanja treba premazati s voćarskim voskom.

Voćku treba poprskati sa svih strana, od najviše grančice do vrata korijena, uz veći utrošak škropiva, po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika uzročnika bolesti (kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla)paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa) te bakterijskog raka koštičavog voća) preporučuje se primjena pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Champion flow SC, Cupraffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG, Airone SC, Cupra, i dr.

Ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Ovipron Top, Estiuoil, Insectoil Key, Laincoil zbog istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika (jaja crvenog voćnog pauka, lisne uši, štitaste uši).

Mogu se koristiti i pripravci koji su gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja npr. Crveno ulje*, Modro ulje ili Red fox.

(Preparat označen* – registracija važi do 1.1.2020.; krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.; krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.)

 

Napominjemo da se bakreni pripravci na koštićavom voću smiju koristiti samo do kretanja vegetacije! Kada se pupovi otvore bakreni pripravci na koštičavom voću mogu izazvati fitotoksičnost pa tada njihovu primjenu ne preporučamo.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi,

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis