Obavijest za voćare

Visoke temperature potakle su kretanje vegetacije, bubrenja pupova u nasadima bresaka, marelica i nektarina. Preporučujemo poljoprivrednicima koji posjeduju nasade koštićavog voća da obave preventivnu zaštitu od bolesti kovrčavost lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), palež grančica (Monilinia laxa).

Zaštitu izvršiti preparatima na osnovi bakra koja su dozvoljena na koštićavom voću u fazi mirovanja i bubrenja pupova.

Preporučujemo koristiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox 75WG, Neoram WG, Bordoška juha  20WP Manica, bordoška juha  Caffaro 20 WP, Champion Flow SC, Cuprablau Z i dr.

Bakrenim pripravcima može se dodati i mineralna ulja Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje za suzbijanje prezimljujućih oblika jaja lisnih uši, crvenog puka i štitastih uši. Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja , Modro ulje.

Tretiranje provoditi za mirna vremena uz povećan utrošak škropiva.

Pripravci na osnovu bakra smiju se koristiti na koštićavom voću prije otvaranja pupova.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS).

 

Mara Maglić  dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis