Obavijest proizvođačima zimskog luka, češnjaka i poriluka

Manji broj tržnih proizvođača uzgaja zimski luk iz sjemena (rjeđe iz lučice), pa ih ovom prilikom upozoravamo na meteorološke uvjete koje smo zabilježili protekle zime za razvoj uzročnika bolesti lišća zimskog luka i poriluka (npr. Peronospora, Botrytis, Phytophthora).

Od početka kalendarske 2021. u nekoliko smo navrata bilježili “hladne epizode” (npr. u danima 11.1.-19.1., te ponovno u danima 11.2.-16.2., a tih je dana najniža zabilježena temperatura zraka u središnjem dijelu Međimurja bila je -8,07°C u siječnju, te -11,45°C u veljači o.g.). Ipak, između hladnih razdoblja tijekom siječnja i veljače o.g. bilježimo veći broj iznadprosječno toplih dana, pa su tako prosječne mjesečne toplinske vrijednosti za prva dva ovogodišnja mjeseca +2,3°C iznad očekivanih vrijednosti! Neobično je toplo tijekom posljednjih sedam dana, jer su najviše dnevne temperature u rasponu od 14,8° do 22,4°C! Zbog sjevernog će vjetra tijekom sutrašnjeg i narednih dana malo osvježiti, pa će se dnevne temperature spustiti na 10°C!.

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2020./2021. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2020. prosinac 2020. siječanj 2021. **veljača 2021.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2020./2021. 5,1°C 25,8 2,7°C 103,8 2,1°C 32,0 3,3°C 27,2
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +0,9°C -46,9 +1,8°C +49,9 +2,0°C +1,4 +2,6°C -16,1

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 26.2. 2021. u 6.00 sati!

Kraj protekle 2020. godine obilježilo iznadprosječno vlažno razdoblje (listopad i prosinac), pa je posljednja prošlogodišnja tri mjeseca zabilježeno dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama na lokalitetima uz riječne doline (svakog mjeseca u rasponu od 27.965 do 35.360 minuta)! U takvim smo uvjetima zabilježili optimalne uvjete za primarni razvoj plamenjače (Perosospora destructor) u usjevu zimskog luka uzgajanog iz sjemena u blizini rijeke Drave (vidi preporuku od 7. siječnja 2021.)! Naknadno se na usjevima luka zaraženim plamenjačom razvijaju i druge gljivične bolesti (npr. Cladosporium, Alternaria)!

Ipak, od početka kalendarske godine  je zabilježeno 59,2 mm oborina, što je 20 % manje od očekivanih prosjeka a nove oborine ne očekujemo niti u narednim danima! Stoga su istom razdoblju (od 1.1. do 26.2. 2021.) senzori vlaženja lišća uz riječne doline Mure i Drave bilježe zadržavanje vlage na zimskim usjevima u trajanju 16.065 do 12.835 minuta! Zbog razlike u najvišim i najnižim dnevnim temperaturama bilježimo jutarnje rose, ali je pritom naglašena jutarnja svježina od -0,6° do 3,7°C)!

Stoga, proizvođačima zimskog luka na otvorenim poljima preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja luka i prema potrebi suzbijati uzročnike bolesti nekim od dopuštenih pripravaka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri uzgoju zimskog luka u zaštićenim prostorima (plastenicima) namijenjenom za prodaju kao mladi luk ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja!

 

Obavijest proizvođačima češnjaka!

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka), a puno su bolji rezultati u kontinentalnim proizvodnim uvjetima dobiveni sadnjom ozimih formi! Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na gnojidbu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i “glavičenje” češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicide u usjevima češnjaka uglavnom koristimo kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kako posljednjih sedam dana bilježimo iznadprosječno tople dane s temperaturama većim od +18°C (a temperatura tla na dubini 7 cm porasla je na 7,9°C) proizvođačima češnjaka preporučujemo vješati žute ljepljive ploče ili postavljati žute posude radi ulova češnjakove muhe (Helomyza lurida). Češnjakova je muha prilagođena nižim temperaturama zraka od lukove muhe (Delia antiqua), te se javlja nešto ranije (vidi Tablicu 2.).

U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips) a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha. Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje napad češnjakove muhe.

 

Tablica 2. Neke značajke različitih uzročnika „crvljivosti“ lukovičastog povrća:

Vrste muha Lukova muha

Hylemya antiqua

Češnjakova muha

Helomyza lurida

Miner poriluka

Napomyza gymnostoma

Štetnost vrlo velika vrlo velika nedovoljno istražena
Broj generacija 2-3 1-2 2
Biljke domaćini luk češnjak, luk poriluk, luk
Kritično razdoblje travanj veljača-ožujak travanj i listopad
Veličina muhe 6-7 mm 8-10 mm 3,5-4 mm
Boja odrasle muhe sivkasta smeđa tamna
Veličina ličinke 8-10 mm 11 mm 5-5,5 mm

 

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk također preporučujemo mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe u narednom razdoblju.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

 

Obavijest tržnim proizvođačima poriluka!

Poriluk se u našoj zemlji najviše proizvodi i trži od kasne jeseni do ranog proljeća kao “zimsko” povrće. U kasno jesen, tijekom zime i rano u proljeće rast poriluka je dodatno usporen zbog slabijeg intenziteta svjetla, ali kako posljednjih 50-ak dana ne bilježimo veće količine oborina bilježimo i manju opasnost od mogućeg razvoja “zimske” bolesti n poriluka:  bijela palež (Phytophthora porri)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis