Mjera II.1 – Inovacije (sektor akvakulture)

U NN 17/2021, od 19.02.2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1 „Inovacije“

Prihvatljive aktivnosti i  troškovi su:

Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem:

  1. a) razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje
  2. b) razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala
  3. c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda
  4. d) razvoja i/ili uvođenja novih ili unaprjeđenih postupaka i/ili novih ili unaprjeđenih upravljačkih i organizacijskih sustava
  5. e) ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupa

Kategorije i izračun prihvatljivih troškova iz stavka definirani su u Pravilima i uputama za izračun troškova u okviru mjere II.1. »Inovacije« koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva – https://euribarstvo.hr

Pripremi za ispis