Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

Zaštita luka i češnjaka od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice) može se provesti za vrijeme sadnje, primjenom preparata Force 1,5 G u redove pomoću depozitora granula.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka i češnjaka, može se primijeniti sredstvo Challenge 600,  a Stomp Aqua ili Filon 80 EC rano poslije nicanja.

 Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka i češnjaka mogu se koristiti preparati Lentagran 45 WP i Lontrel 72. Lontrel 72 uz jednogodišnje suzbija i višegodišnje širokolisne korove.

 Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis