Obavijest proizvođačima luka

Od sredine listopada započinje sadnja jesenskih kultivara luka. Prilikom sadnje može se kao zaštitu  od  žičnjaka i grčica hrušta  provesti tretiranje primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

U zaštiti luka od korova nakon sadnje može se primijeniti nekoliko herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru.

FILON 80 EC (prosulfokarb). Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova jednokratno jednokratno u količini 2,5 L/ha, primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 L/ha + 1 L/ha, primijeniti odmah nakon sadnje prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 L/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 L/ha + 1 L/ha) uz utrošak vode 150-400 L/ha.

XINCA (bromoksinil). Regitracija važi do 14.03.2021.Primjenjuje se nakon nicanja u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja. Primjena u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha za suzbijanje širokolisnih korova. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

LONTREL 72 (klopiralid). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis