TREĆA PREPORUKA-Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→ Berba u većini hrvatskih maslinarskih područja još nije počela. Počela je jedino u Istri, ali u za sada manjem tj. minimalnom opsegu, iako još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata. No, ona je započela zbog ponegdje objektivnih razloga, a to je napad štetnika tj. maslinove muhe i već učinjene štete od svrdlaša.

→ Plod masline u maslinarskim područjima Hrvatske većim je dijelom nezreo i nije za berbu tj. akumulacija ulja nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Vezano uz tu činjenicu, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu, mada neke sorte (pogotovo introducirana sorta Leccino) imaju pokazatelje zrelosti prema promijeni pigmenta. Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju s optimalnom količinom akumuliranog ulja u plodu. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda (na analizi čega se trenutno i radi), može se odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja ulja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, nju se još ne treba brati.

→ Kada se govori o sorti masline Leccino, ona nije i ne može biti rana sorta za branje u Hrvatskoj. Uzastopnim mjerenjem u istim uzgojnim područjima Istre i Dalmacije u posljednje tri godine, ona pokazuje da u ovom trenutku, kada se zbog promjene pigmenta maslinari odlučuju na berbu, ima deficit mase (svoje težine) 50 %. Sortna karakteristika težine ploda Leccina je između 3,5 – 4,5 g, a prema priloženim mjerenjima, tablica 3., ona sada iznosi 2,1 g. Paušalnim odlukama radi se velika šteta u kvaliteti i u količini!

→ U priloženoj tablici 3. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, kojima će odlučiti kada je optimalan rok za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

→ U prošlom tjednu jaki jugo i njegovi naleti skinuli su jedan manji dio ploda sa stabala, i to većinom oštećeni plod od svrdlaša i muhe pa prema tome proizlazi da i nije učinjena veća šteta.

→ Maslinarima, koji do sada nisu obavili tretiranje ,preporučuje se dodatno tretiranje maslinika sa zaštitnim sredstvima kojima je karenca do 20 dana. Optimalna tehnološka berba se ne očekuje prije, osim za sortu Oblica, koja je imala optimalne uvijete tj. navodnjavanje.

→ Optimalnu tehnološku zrelost temeljem provedene analize pokazala je samo jedna sorta u jednom uzgojnom području: prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom, na području Zapadne obale Istre (južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!  Dakle, ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna akumulirala je najveću količinu ulja za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima te je za berbu.

Za sjeverni dio taj se rok očekuje za 7 dana pa je također preporuka, zbog najavljenih  vremenskih uvjeta (čestih kišnih razdoblja), za sortu ISTARSKA BJELICA, krenuti u berbu kada vrijeme dopusti i iskoristiti lijepo vrijeme.

Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom unazad tri godine sorta masline ISTARSKA BJELICA je najranija sorta za berbu u Republici Hrvatskoj!

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u sva 4 dosadašnja roka uzorkovanja, tablica 3.

 

Pripremi za ispis