Obavijest vinogradarima

Nakon berbe vinogradare još jednom upućujemo na pregled nasada tijekom kojeg preporučamo obratiti pažnju:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
ESCA odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze koje ulaze duboko između žila,  na zaraženim trsovima glavnina listova pokazuje simptome) a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-uvijeni listova kopljasto prema dolje

-krtost lista, kad se list stisne, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; OBRATITI PAŽNJU NA EVENTUALNU PRISUTNOSTI I BROJNOST IMAGA NA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05);u svrhu planiranja aktivnosti u slijedećoj vegetacijskoj sezoni

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis