Obavijest proizvođačima salatnih krastavaca u zaštićenom prostoru!

Nakon dugotrajnih nepovoljnih temperaturnih uvjeta za uzgoj krastavaca , porastom temperature kreće intenzivan rast biljaka i svakodnevna berba plodova. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv najvažnijih biljnih bolesti koje mogu smanjiti urod biljaka:  pepelnica (Erysiphe cichoracearum) i siva plijesan (Botrytis cinerea), te plamenjače.

Indirektno, ovisno o pojavi štetnika vektora, mogu se javiti virusne bolesti. U preporuci su navedeni dozvoljeni fungicidi na krastavcima u  uzgoju u zaštićenom prostoru sa karencom koju se mora poštivati radi svakodnevne berbe.

Fungicidi: INFINITO,ORTIVA,PYRUS 400 SC,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,STROBY WG,TOPSIN M 500 SC,VELUM PRIME,GEOXE,ORVEGO,REFLECT,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,CUSTODIA,SYSTHANE 20 EW,SERCADIS PLUS,RITUAL,CUPRABLAU Z 35 WG,AIRONE SC.

Insekticidi: CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU, BOXER 200 SL, APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,VOLIAM TARGO.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14), prskati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima radi zaštite pčela!!!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                    e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis