Obavijest vinogradarima

Vladaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i za širenje pepelnice (Erysiphe necator), a  lokalne oborine praćene kišom i jakim vjetrom stvaraju uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis cynerea).Stoga preporučujemo uporabu botriticida – Teldor SC 500,Luna Privilege,Switch 62,5,WG,Cantus ili Pyrus 400 SC,poglavito za rane sorte koje ulaze u fazu mekšanja bobica.

Za zaštitu od pepelnice preporučujemo uporabu pripravaka Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo  WG, Vivando SC,Folicur EW,Collis  KS ,Luna Privilege,Luna Experience SC ili Dynali.

Za zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) mogu se uporabiti pripravci na osnovi bakra.

 

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sakupljanje ambalaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će 26.8.2020.u Sinju,

Put Piketa  24 (Poljoapoteka Hipodrom),od 9:00-11:00 h.i 27.8.2020. u Imotskom,Glavina Donja 373 ((Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.),od 8:00-10:00 h.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis