Uputa vinogradarima o mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza (peta usmjerena zaštita vinograda nakon cvatnje)!

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo samo trinaest dana (22.7. 2020.)!

 

Nakon 22. srpnja o.g. dominira vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo razdoblja u sedam dana bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 28,04° do 32,93°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 69,07 do 95,53 %. Kiša je padala u danima 22.7., 24./25.7.,  29.7., te ponovno protekle noći (3./4.8.) u ukupnim količinama 119,2 mm! Tuča je djelomično oštetila neke granične vinorodne lokalitete 29. srpnja o.g. (Robadje, Sveti Urban)!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i kišovitog razdoblja koje bilježimo nakon kraja cvatnje vinograda (od 14.6. 2020.)! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno 142,8 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 73,3 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 2.430 minuta (Trnovčak, vinorodna općina Štrigova, mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling).

U naredna dva dana očekujemo nešto svježije vrijeme s najvišim temperaturama zraka 22-25°C i novim mogućim padalinama (10-ak mm), a naknadno ponovno vrlo vruće i sparno s najvišim vrijednostima do 30°C!

Budući smo tek proteklog tjedna zabilježili pet uzastopno vrlo vrućih ljetnih dana (30-32°C) započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 22.7. 2019. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

 

U takvim smo uvjetima prve znakove pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola) na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) pronalazili tek nakon 30. lipnja o.g., a naknadno bilježimo vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj ove bolesti! Do jučerašnjeg dana pepelnica (Erysiphe) je na netretiranom grožđu zarazila gotovo 98 % bobica, dok je na netretiranom trsju plamenjača (Plasmopara) uništila 50 % lišća i 65 % grožđa! Naknadno smo na nekim lokalitetima u prvom tjednu mjeseca srpnja o.g. ponovno u najsjevernijim kontinentalnim vinorodnim područjima zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli) u slabije zaštićenim nasadima!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 7.5.-14.7. 2020. (uz prosječni razmak tretiranja 13,8 dana) pepelnica je na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 3. kolovoza 2020. zarazila 98 % bobica, a plamenjača uništila više od 50 % lišća i više od 65 % grožđa! U gotovo svim članovima mikro-pokusa do početka mjeseca kolovoza o.g. dobivena je gotovo odlična zaštita protiv plamenjače (Plasmopara), dok protiv pepelnice (Erysiphe) ponovno očitavamo slabiju djelotvornost strobilurina, nekih triazola i kinolina. Njihova učinkovitost na pepelnicu grožđa je značajno veća dodavanjem manjih količina sumpora i meptil-dinokapa, te kalijevih-fosfonata!

 

VAŽNO: Toplo i sparno razdoblje početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću (nakon najmlađeg vršnog lišća plamenjača naknadno napada starije lišće, pa u slabije zaštićenim vinogradima do druge polovice mjeseca kolovoza očekujemo potpunu defolijaciju zbog razvoja ove bolesti). Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 

Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 22.7. 2019.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

 

U posljednjoj uputi od 22.7. 2019. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili tek tijekom jučerašnjeg dana (vidi Tablicu 1.), pa u narednom razdoblju svakako preporučujemo pratiti njihovu brojnost redovitim miješanjem žutih ljepljivih ploča!

 

Tablica 1. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 15. srpnja 2019. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
13.7. 0 0 0 0 0 0 0
20.7. 0 0 0 0 0 0 0
27.7. 0 0 0 0 0 0 0
03.8. 0 0 0 0 1 0 0

 

 

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo od druge polovice mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja o.g.!

 

U „Narodnim novinama“ broj 63/2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 70/2020. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 

Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

 

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2020. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

 

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je samo na jednom praćenom mjestu u središnjem dijelu vinogorja u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

 

U mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis