Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle!

Ove smo godine početkom lipnja i krajem prvog tjedna mjeseca srpnja (04.6. i 06.7. 2020.) uputili obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova sive pjegavosti (Ramularia u usjevima cikle). Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Uzročnik ove bolesti još jače napada ciklu i blitvu. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Kako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju u noći 24./25. srpnja zabilježeno 76,8 do 95,2 mm kiše, ukupno smo već tijekom mjeseca srpnja izmjerili dvostruko više oborina od očekivanih vrijednosti (vidi Tablicu 1.), a pritom su 16 srpanjskih  dana najviše vrijednosti temperature zraka bile >28°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti cikle i šećerna repe u mjesecu srpanju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-31.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-31.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-31.7. 2020.
Belica 141,8 mm 5.170 minuta 20,60°C
Trnovčak 142,8 mm 2.430 minuta 20,61°C
Mursko Središće 151,6 mm 17.865 minuta 20,48°C
Sveti Juraj u Trnju 132,8 mm 7.840 minuta 20,53°C
Donja Dubrava 138,4 mm 9.365 minuta 21,91°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Posljednja je dva tjedna uglavnom vrlo sparno i vruće razdoblje (posljednja četiri dana najviše su dnevne temperature zraka 30,5°-32,8°C, tijekom kojeg su uz riječne doline prosječne vrijednosti vlažnosti zraka 72-92 %. U narednih 6-7 dana nastavlja se pravo ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 27-33°C! Zbog veće količine oborina u proteklom razdoblju i razlike u temperaturi zraka između vrućih dana i noći, očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu sumaglice! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline u protekla je dva tjedna svakodnevno u trajanju 245-1.440 minuta! Ukupno je tijekom srpnja o.g. na nekim mjestima uz riječne doline zabilježeno zadržavanje vlage na biljkama 17.865 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Nadalje će biti vrlo vruće (33°C) i sparno, a nove su oborine moguće i narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (02.-04.8. 2020.)!

Još početkom mjeseca lipnja o.g. pregledom usjeva cikle na lokalitetima u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i akumulaciono jezero HE Čakovec uočena je pojava sive pjegavosti lišća jačeg intenziteta (Ramularia), a od sredine mjeseca srpnja pojavljuju se i simptomi pjegavosti lišća (Cercospora beticola)!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) razdoblje tek od druge polovice mjeseca lipnja o.g. smatramo povoljnim za primarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Nakon obilnih padalina u noći 24./25. srpnja 2020. dnevne su vrijednosti (“DIV Pessl”) porasle sa vrijednosti 1 na 4, pa u narednom razdoblju očekujemo baročito brzo epidemijsko širenje pjegavosti lišća (Cercospora) u nezaštićenim usjevima cikle i šećerne repe!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. Također većine sakupljenih izolata (14 od 15) pokazuje osjetljivost ili rezistentnost na benzimidazol tiofanat-metil! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki ditiokarbamati (npr. mankozeb) i neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis