Obavijest proizvođačima paprike na otvorenom

Preporuka je proizvođačima paprike na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv bolesti i štetnika na usjevima. Biljne bolesti koje se mogu uočiti: Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), Siva plijesan (Botrytis cinerea),  te virusna i bakterijska oboljenja. Izbalansirana gnojidba, uklanjanje zaraženih biljaka, zdravo sjeme i tolerantni hibridi mogu smanjiti intenzitet pojave bolesti.

Potrebno je redovito pratiti pojavu štetnika: postavljanjem žutih i plavih ljepljivih ploča, te pregledom biljaka. Lisne uši i trips vektori su virusnih bolesti te ih je potrebno suzbijati radi sprečavanja širenja bolesti.

Fungicidi registrirani u paprici su;  CHAMPION WG 50,CHROMOSUL 80,DOMARK 40 ME,KUMULUS DF,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,ORTIVA,POINTER,PREVICUR ENERGY,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,SULGRAN,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, STROBY WG,VELUM PRIME,SERCADIS PLUS,SERENADE ASO,SONATA.

Registrirani  insekticidi na paprici: CALYPSO SC 480,FASTAC 10 EC,KARATE ZEON,KRAFT 18 EC,VERTIMEC 018 EC,AFFIRM, DECIS 2,5 EC,PIRIMOR 50 WG,AVAUNT EC,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,CLOSER,DEMETRINA 25 EC.

 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva vodeći računa o datumu berbe! Pridržavati se uputa na etiketi korištenog sredstva! Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis