Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske o završnim mjerama zaštite

Tijekom mjeseca svibnja upućene su dvije (5.5. i 25.5), a tijekom proteklog mjeseca lipnja o.g. jedna preporuka (17.6.) tržnim proizvođačima lijeske o potrebi provođenja usmjerenih mjera zaštite od uzročnika bolesti i štetnih organizama!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u nasadima lijeske tijekom prve polovice mjeseca srpnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-16.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-16.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-16.7. 2020.
Trnovčak (Ž.Gora) 41,8 mm 1.865 minuta 20,00°C
Belica 39,4 mm 2.165 minuta 19,78°C
Mursko Središće 42,0 mm 8.690 minuta 19,79°C
Novakovec 13,8 mm 3.975 minuta 19,77°C
Sveti Juraj u Trnju 33,0 mm 3.750 minuta 19,76°C
Donja Dubrava 31,2 mm 5.190 minuta 20,10°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrijeme u prvoj polovici srpnja o.g. nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće (prosječna je temperatura nešto manja od višegodišnjeg prosjeka), već dominira povremeno kišovito razdoblje: u prvoj dekadi ovog mjeseca najviše dnevne temperature zraka najčešće u središnjem Međimurju bile u rasponu od 26,8-32,6°C (izuzev u danima 3., 7. i 12.7. 2020. kada je tijekom kišnih dana izmjereno 22,6°C, 22,9° i 23,7°C) (na nekim je mjernim mjestima dana 10. srpnja o.g. najviša dnevna temperatura bila 34°C), ali ovog tjedna smo bilježili nešto svježija jutra (temperature od 8,7° do 9,0°C u danima 13.-15.7.) a najviše dnevne vrijednosti pritom nisu veće od 26,9°C! Oborine nakon 14.6. 2020. povremeno padaju svakih 4-7 dana u količinama 12,2-34,4 mm (na nekim županijskim mjestima i u većim količinama) (ukupno je u središnjem dijelu Županije u proteklih mjesec dana izmjereno oko 100 mm kiše)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 71-92 %. Uz riječne su doline svakodnevne srpanjske jutarnje rose i vlaženje biljaka pritom traje barem 360-720 minuta!

U naredna tri dana najviše će temperature zraka biti u rasponu 24-26°C, a moguće nove oborine očekujemo već tijekom naredne noći (10-15 mm)! Naknadno, početkom idućeg tjedna dnevne će temperature porasti na vrijednosti 28-30°C!

VAŽNO: Na netretiranim smo stablima lijeske u središnjem dijelu Županije tijekom posljednjih oborina s jačim vjetrom (11./12.7. 2020.) zabilježili masovnije otpadanje plodova lijeske napadnutih štetnicima (fitofagne stjenice i ljeskotoč) (Gonocerus, Palomena, Dolycoris, Cucurlio) i naknadno zaražene različitim uzročnicima truleži (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)!

Sredinom mjeseca srpnja završavamo mjerama usmjerene zaštite protiv najvažnijeg tehnološkog štetnika: ljeskotoča iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom ljetnog razdoblja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti preporučujemo tijekom lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je u završnim aplikacijama u nasadima lijeske koristiti i mikro-biološke pripravke (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se poduzimaju i završne mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih ekonomskih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Stoga u mjerama zaštite lijeske u kritičnom razdoblju biramo insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za primjenu imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis