Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Berba višanja i trešanja je završena.  U voćnjacima su ostvareni uvjeti za infekciju kozičavošću lista (Blumeriella japii). Bolest se očituje žućenjem listova i preranim otpadanjem lišća. Voćke već u sredini ljeta ostaju bez lišća što uzrokuje pojavu retro vegetacije i bespotrebnog iscrpljivanja biljke kao i slabije zametanje pupova za iduću vegetacijsku sezonu. Preporuča se upotrijebiti neki od dozvoljenih fungicida: Dithane Neotec, Pinnozeb M – 45, Chromodin S – 68, Dithane M-45.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis