Obavijest vinogradarima

Tijekom prošle dvije godine provodio se monitoring američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača, Ruškovica i Vrh Letovanićki te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost. Ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice je pravovremeno suzbijanje američkog cvrčka. Podsjećamo da je zaraženo područje proglašeno na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Program suzbijanja američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:

–  prvo tretiranje obavlja se u skladu s rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja cvrčka (uglavnom nakon cvatnje),

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga,

– treće tretiranje obavlja se ovisno o području ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.

Pregledom vinograda utvrđeno je da prevladavaju ličinke američkog cvrčka u razvojnom stadiju L3 do L5, a pojavu odraslih oblika očekujemo narednih dana.

Narednih je dana potrebno provesti drugo tretiranje za suzbijanje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC i Cythrin max. U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Piretro natura i Asset five.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Od zadnjeg tjedna lipnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca.

Porast temperature zraka pogoduje razvoju zaraze s pepelnicom pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator), čije smo simptome uočili početkom srpnja na nekoliko lokaliteta. Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada prednost dajemo pripravku Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Štete od peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) moguće su osim na lišću i na peteljkovini grozda, stoga u zaštiti prednost dajemo pripravcima lokalsistemičnog djelovanja: Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.

suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis