Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Jabuke i kruške su većinom završile sa cvatnjom manji dio je pred kraj cvatnje. Tijekom narednog tjedna prognostičari najavljuju oborine s toga proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti preventivnu zaštitu protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina).

Za zaštitu  mogu se primijeniti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima gdje se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške preventivnom fungicidu treba dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U voćnjacima jabuka u kojima je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti neki od fungicida na bazi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U voćnjacima preporučujemo pratiti pojavu lisnih miera i savijača a u voćnjacima kruške pratiti pojavu kruškinih buha (Cacopsylla pyri) te po potrebi izvršiti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida, u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, a ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis