Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Kod većine sorata jabuka cvatnja je pri kraju ili je već završila. Prognostičari tijekom narednog tjedna najavljuju mogućnost češćih oborina te nasadima jabuka i krušaka prijeti opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

 

Voćarima preporučamo da ponove zaštitu nasada jabuka i krušaka. Sigurniju zaštitu pruža preventivna primjena fungicida prije ostvarene infekcije, no ukoliko se ne stigne obaviti preventivna zaštita moguće je nakon ostvarene infekcije primjenom sistemičnih kurativnih fungicida zaustaviti infekciju.

 

Za preventivnu zaštitu jabuka  mogu se koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

 

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo i primjenu pripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške preventivnom fungicidu treba dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U nasadima jabuka tijkom toplih i sunčanih dana traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, a zabilježili smo i let prve generacije jabučnog savijača. Preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis